Δημοσκόπηση ΠΑΣΥΤΑ: Πανδημία- Άγχος και εργασιακη ασφάλεια για τον Τεχνολόγο Ακτινολόγο & τον Χειριστή Ακτινολογικού.