Νομικό Πλαίσιο Επαγγέλματος

Αυτόνομος ρόλος Tεχνολόγων Aκτινολόγων – Πανδημια 2020Με αφορμή την προσφορά απεικονιστικών και ακτινοθεραπευτικών υπηρεσιών σε ασθενείς από Τεχνολόγους ακτινολόγους την περίοδο της πανδημίας COVID-19

H Πανδημία COVID-19 διαμόρφωσε πρωτόγνωρες και ιδιαίτερα απαιτητικές και συνθήκες παροχής φροντίδας Υγείας σε όλο τον πλανήτη.

Επαγγελματίες υγείας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν  ασυμπτωματικούς αρρώστους, ύποπτα  αλλά και επιβεβαιωμένα κρούσματα της ασθένειας  COVID-19.

Η κοινωνία με την γενική έννοια «γιατροί και νοσηλευτές» αναφέρθηκε συνολικά  στο προσωπικό όλου  του φάσματος των μονάδων  φροντίδας Υγείας για να εκφράσει συλλογικά την ευγνωμοσύνη της.

-Με την σειρά μας την ευχαριστούμε για αυτό!

Ωστόσο,

Οφείλουμε να επισημάνουμε στην Κοινωνία,  στην Πολιτεία, στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης ότι:

Είμαστε  και εμείς, οι Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι (Τ.Α.) ως  επαγγελματικός κλάδος, από  την πρώτη ώρα της πανδημίας  στην πρώτη γραμμή της μάχης!

Δίπλα στον άρρωστο, στα τμήματα εφημερίας των νοσοκομείων και των Κέντρων υγείας.

Οι  Τ.Α. βρισκόμαστε  αυτόνομα  στους  χώρους  παροχής απεικονιστικών υπηρεσιών και ακτινοθεραπείας  μαζί με τους ασθενείς που μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί φορείς, ή και διαγνωσμένα  κρούσματα της COVID-19.

Συμβάλλουμε  ουσιαστικά με τις γνώσεις μας,  τις δεξιότητες και την επαγγελματική μας  συμπεριφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του  συστήματος  παροχής φροντίδας Υγείας  είτε σε νοσοκομειακό επίπεδο, είτε  σε επίπεδο μικρότερων μονάδων υγείας του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα Υγείας.

Είμαστε εμείς , οι Τ.Α  που τοποθετούμε  κατάλληλα και σύμφωνα με τις γνώσεις μας και τις δεξιότητες μας τους   αρρώστους

 • στο εξεταστικό τραπέζι του Ακτινολογικού μηχανήματος ή
 • του Αξονικού Τομογράφου,
 • του μαγνητικού τομογράφου
 • του μαστογράφου
 • που  ρυθμίζουμε τις παραμέτρους απεικονιστικής/ακτινογραφικής έκθεσης,
 • που υπολογίζουμε  την  βέλτιστη ποσότητα και ποιότητα ιοντίζουσας ακτινοβολίας  για την απεικόνιση,
 • που φροντίζουμε για την ασφάλεια και άνεση του αρρώστου κατά την  διάρκεια της απεικόνισης,
 • που φροντίζουμε  ταυτόχρονα την προστασία αρρώστου και εργαζομένων από την μη αναγκαία έκθεση στις (αναπόφευκτα)  βλαπτικές επιδράσεις της ιοντίζουσας ακτινοβολίας.
 • που φροντίζουμε για την πιστή εφαρμογή και τήρηση των  πρωτοκόλλων μη διασποράς του ιού,  πριν-κατά και μετά της κάθε απεικονιστική εξέταση.

Οι απεικονιστικές πρακτικές  απαιτούν και επιβάλλουν την εγγύτατη συνύπαρξη μας  με τους αρρώστους, σε βαθμό που ενέχει αυξημένους κινδύνους  μόλυνσής μας από  τον επικίνδυνο ιό, αν δεν διαθέτουμε τα επαρκή και κατάλληλα Μέτρα Ατομικής Προστασίας, και δεν τα χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά.

Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε την ιδιαίτερη  σημασία της ειδικότητας μας , από τις λίγες που καλούνται να παρέχουν υπηρεσίες σε βεβαιωμένα κρούσματα , αρρώστους στην  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), διενεργώντας  ιατρικές απεικονίσεις θώρακος  επί της κλίνης του αρρώστου, πράξη  που απαιτεί ιδιαίτερη δεξιότητα, ατομική ευθύνη και υψηλό αίσθημα συνεργασία με το προσωπικό των αντίστοιχων ΜΕΘ.

Επισημαίνουμε τις προκλήσεις που  καλούμαστε  να αντιμετωπίσουμε όταν διενεργούμε εξετάσεις  για την παρακολούθηση της νόσου με ΥΤ (Αξονική Τομογραφία) σε αρρώστους που νοσούν από COVID-19 σε  χώρους  όπου δεν υπάρχει φυσικός εξαερισμός κι επομένως ο κίνδυνος μόλυνσης είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Ακόμα  τονίζουμε τον ιδιαίτερα σημαντικό και απαιτητικό ρόλο του Τεχνολόγου ακτινοθεραπείας  όπου υπάρχει η σοβαρή πιθανότητα της έκθεσης μας  σε βιολογικά και σωματικά εκκρίματα των ασυμπτωματικών αρρώστων.

Εδώ υπογραμμίζουμε την υψηλή  υπευθυνότητα του  Τεχνολόγου Ακτινοθεραπείας στην σχολαστική  αποφυγή-αποτροπή της ενδεχόμενης διασποράς μόλυνσης σε άλλους ανοσο-κατασταλμένους αρρώστους.

Ακόμα επισημαίνουμε την υπευθυνότητα αλλά και την δυσκολία που υπάρχει στην απολύμανση των ομοιωμάτων ακτινοθεραπείας και των μέσων ακινητοποίησης των ακτινοβολουμένων ασθενών.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους αισθανόμαστε την ανάγκη να καταστήσουμε ευδιάκριτη την παρουσία μας στον χώρο των υπηρεσιών φροντίδας υγείας , ως αυτόνομων επαγγελματιών στο χώρο της ιατρικής απεικόνισης και Ακτινοθεραπείας, το υψηλό αίσθημα συνεργασίας που καθημερινά μας διακατεχει στις επαγγελματικές μας σχέσεις με τους  ακτινολόγους γιατρούς/ακτινοθεραπευτές ογκολόγους, τους νοσηλευτές των τμημάτων που εργαζόμαστε, καθώς και με όλο το προσωπικό των νοσηλευτικών μονάδων με το οποίο ερχόμαστε σε επικοινωνία ή συνεργασία.

 • Ο υψηλός μας επαγγελματισμός και η αίσθηση ευθύνης ως επαγγελματιών υγείας προσθέτει αξία στο σύστημα υγείας της χώρας μας,
 •  προσθέτει στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο ιδιωτικός τομέας υγείας της χώρας μας και
 • επικοινωνεί το αίσθημα ασφάλειας στον άρρωστο και την οικογένεια του όταν λαμβάνει υπηρεσίες ιατρικής απεικόνισης ή και ακτινοθεραπείας από εμάς.

Ενωμένοι θα βγούμε νικητές από αυτή την Πανδημία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Πανελλήνιου Συλλόγου Τεχνολόγων Ακτινολόγων

ISRRT Code of Ethics

The ISRRT Code of Ethics has been developed by members and endorsed by the Board of Management to articulate the ethical behaviour and responsible conduct expected of ISRRT members. Each member has a personal responsibility to understand, adopt, and promote the values and behaviours articulated in this code.
Each member has the responsibility to always be aware of and comply with the laws, regulations, standards, and codes that govern radiographic practice in his/her particular jurisdiction. Ethics may be defined as a process, rules or principles governing conduct.
Ethics once learned, may be applied to whatever ethical questions may arise. Ethics creates a culture of integrity; a supportive, positive atmosphere that builds morale, fosters internal and external loyalty and improves reputation.

The Code of Ethics is a guide by which radiographers/radiological technologists should evaluate their professional conduct as it relates to patients, healthcare consumers, employers, and health professionals. The Code of Ethics is intended to assist in maintaining a high level of ethical conduct and in providing for the protection, safety, and comfort of patients.

Ethics and professionalism are fundamental in providing good radiographic practice. Radiographers/radiological technologists must develop and maintain an adequate knowledge of key components of the laws and regulations that affect their patients and practices. The law does not always establish positive duties, that is, what one should do, to the extent that professional ethics does. The current understanding of professional ethics is based on the principles from which positive duties emerge.

Corresponding to the rights and privileges conferred on radiographers/radiological technologists are also certain ethical obligations. These ethical duties toward patients and society demand that ethical guidelines be formulated.

Ethical guidelines in essence, express duties. A duty refers to an obligation to perform or not to perform certain things. Duties may be legal and/or ethical. A radiographer/ radiological technologist has duties to patients, colleagues, other health professionals, society, the environment and to oneself.

Duties to patients:
The patients’ best interest should be of primary importance.

Perform only the procedures for which the radiographer/radiological technologist has acquired competence.

Advocate the most appropriate care for patients.

The power entrusted to the radiographer/radiological technologist must not be abused.

Personal prejudices must not affect the professional relationship.

Practice the principles of justification, optimisation and ALARA.

Respect and maintain patient privacy and confidentiality at all times.

Facilitate and support the free and informed choices of patients, families, or caregivers, including decisions to refuse or withdraw from imaging and/or treatment.

Ensure the principle of informed consent is upheld throughout the patient’s experience.

Treat all individuals with respect and dignity, providing care regardless of race, national or ethnic origin, colour, gender, sexual orientation, religious or political affiliation, age, type of illness, mental or physical ability.

Educate patients, families, and caregivers by providing information that can be understood and used to make informed decisions about their care.

Answer patient and family questions fully and honestly within the limits of the radiographer’s/radiological technologist’s knowledge, authority, and responsibility. The radiographer/radiological technologist may be required to seek additional information or refer the patient to the most appropriate healthcare provider.

Respect patients’ rights.

Collaborate and consult with patients, appropriate decision-makers, and healthcare providers to facilitate optimal patient care.

Maintain current knowledge of safety standards pertaining to the radiographer’s/radiological technologist’s practice and conduct all procedures and examinations in keeping with these standards.

Intervene in circumstances of abuse or unsafe, incompetent, or unethical practice.

Duties to health professionals:

Respect other health professionals.

Refrain from making unsubstantiated comments about colleagues and the institution to patients or other persons

Duties to society:

Respect all human rights.

Deal responsibly with radiation; be guided by the ALARA principle.

Treat all individuals with respect, dignity, and without discrimination, providing care regardless of race, culture, national, social or ethnic origin, colour, gender, martial and family status, sexual orientation, religious or political affiliation, language, age, type of illness, mental or physical ability.

Duties to the environment:

Limit unnecessary radiation exposure.

Protect the environment by assuring the correct disposal of medical waste.

Ensure a safe environment and take steps to minimize the exposure to potential risks (for example, radiation exposure, strong magnetic fields, risk of infection)

Duties to one-self:

Practice professionally. Uphold the professional standing of the profession.

Improve professional standards with evidence-based documentation linked to continuous professional development (CPD). Develop professional role with appropriate education and training.

Engage in lifelong learning to maintain a consistent level of competence in the disciplines of practice.

Remain current on radiographer/radiological technologist trends, basing practice choices on evidence, and applying this knowledge to the clinical and research environments as deemed appropriate.

Aspire to a high level of professional efficacy at all times.

Maintain and enhance personal well-being and never perform responsibilities when under the influence of substances or affected by any condition that could impede the quality or safety of care.

Be accountable for professional actions and decisions, including errors.

Ensure all oral and written statements are truthful, clear, and concise.

Ensure all professional activities are appropriate and are not a conflict of interest.

Uphold the profession by conducting all professional activities in a manner which will maintain public trust and confidence.

Make use of appropriate professional, institutional, or regulatory mechanisms to intervene when witness to abuse or unsafe, incompetent, or unethical practice while supporting colleagues who appropriately notify relevant authorities.

Promote a culture of research in the radiographic field that will improve the quality of evidence-based recommendations in the future. Confidentiality and informed consent must be evident in research that includes patients and or their records.

Act under the law with regard to maintenance of registration or licence to practice.

It would be impossible to create guidelines that would cover every possible real-life situation. The radiographer/radiological technologist needs ethical reasoning to navigate the day-to-day actions based on professional ethical guidelines.

Ιστορικό διεκδίκησης άδειας Άσκησης επαγγέλματος Τ.Α.

Το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΤΑ δημοσιεύει ένα σύντομο ιστορικό σχετικά με τις προσπάθειες της διεκδικησης απο την Πολιτεία της καθιερωσης Αδείας Ασκήσεως επαγγέλματος του Τεχνολόγου ακτινολόγου. Οι προσπάθειες αυτές ξεκίνησαν το 1997, το δε αποτέλεσμα όπως αποτυπώθηκε στο Προεδρικό Διάταγμα το 2014 καθόλου δεν ικανοποιεί την θέση του ΠΑΣΥΤΑ.

Ωστόσο, για λόγους ιστορικής αλήθειας αλλά και σαν παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές των τεχνολόγων ακτινολόγων, παρατίθεται το σύντομο αυτό ιστορικό:

Το 1997, σύμφωνα με τον ν. 2519/97, άρθρο 52, παρ.4 -όπως αυτός διορθώθηκε με τον ν. 2646/98 άρθρο 10 παρ.5- για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνολόγου ακτινολόγου, προβλέπεται η έκδοση Π.Δ. ύστερα από γνώμη του ΚΕΣΥ για τους όρους και τις προϋποθέσεις κλπ..

Για λόγους ιστορικής αποκατάστασης της αλήθειας και προκειμένου να ενημερώνονται οι νεότεροι συνάδελφοι, αξίζει να αναφερθεί ότι προκειμένου να εκδοθεί η παραπάνω διάταξη, απαιτήθηκαν 4 ημέρες πανελλαδικής απεργίας που διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων.

Οι παλαιότεροι θα θυμούνται τις μεγάλες συγκεντρώσεις μας έξω από το Υπουργείο Υγείας και τη μεγάλη πορεία στους δρόμους της Αθήνας και έξω από την Βουλή των Ελλήνων, φορώντας άσπρες μπλούζες και κίτρινα περιβραχιόνια με το σήμα του συλλόγου.

Στην απεργία εκείνη, πολλοί από τους συναδέλφους είχαν συρρεύσει στην Αθήνα από όλη την χώρα και από μεγάλες πόλεις,-όπως π.χ. η Θεσσαλονίκη- με ενοικιασμένα για το σκοπό αυτό λεωφορεία.

Αποτέλεσμα αυτών των κινητοποιήσεων ήταν η έκδοση της συγκεκριμένης διάταξης του νόμου που προαναφέραμε.

Το 1999, στις 21 Ιουνίου με την υπ’ άρ. 8583 απόφαση του  ΚΕΣΥ συγκροτήθηκε επιτροπή για τη γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ επί του ανωτέρω θέματος.

Η επιτροπή αυτή -στην οποία συμμετείχαν 4 μέλη του Δ.Σ. του ΠΑΣΤΑ (οι συνάδελφοι Κατσιφαράκης Δημήτρης, Αθανασόπουλος Νίκος , Κουμαριανός Δημήτρης, Κουτσούκος Π.) και ο Διευθυντής ακτινολόγος γιατρός κ. Μαλαχίας Γιώργος ουδέποτε συνεδρίασε. με ευθύνη του προέδρου του κ. Γουλιάμου Αθανασίου, καθηγητή ακτινολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθήνας.

Μετά από τις επίπονες και επίμονες προσπάθειές μας, η ολομέλεια του ΚΕΣΥ με την απόφασή της 166ης ολομέλειάς της, αποφάσισε στις 5.4.2001 ομόφωνα για τον τρόπο έκδοσης αδείας ασκήσεως του επαγγέλματός μας.

Είχαν προηγηθεί εξαντλητικές συσκέψεις στην ολομέλεια του ΚΕΣΥ.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΤΑ Δημήτρης Κατσιφαράκης κατά την διάρκεια της εισήγησής του στην ολομέλεια του ΚΕΣΥ (Ιούλιος 2002) είχε τότε να αντιμετωπίσει την διασπαρείσα τεχνηέντως φήμη ότι οι Τεχνολόγοι ακτινολόγοι επιδιώκουν να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος, με στόχο να διατυπώσουν σε δεύτερη φάση την απαίτηση λειτουργίας δικών τους ακτινολογικών εργαστηρίων.

Στην μάχη που έδωσε τότε σαν εκπρόσωπος του κλάδου στην ολομέλεια του ΚΕΣΥ σημαντικοί συμπαραστάτες και αρωγοί ήταν ο εκπρόσωπος της ΠΟΕΔΗΝ στο ΚΕΣΥ, η κ. Μαρία Κοκκολιού αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ, η κυρία Σακκά Ιλεάννα εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ και η κυρία Λιλίκα Βασιλάκου τωρινή αντινομάρχης Αθηνών.

Με το υπ αριθμ. Υ&ΓΓ/2399, 21.5.2001 έγγραφο της Διεύθυνσης επαγγελμάτων Υγείας, η απόφαση 4 της 166ης ολομέλειας επεστράφη στο ΚΕΣΥ με την πρόφαση -όπως φαίνεται στο υπηρεσιακό έγγραφο- ότι δεν υπήρχε εκτενής αναφορά στα πεδία :

1.         Αρχές κατά την άσκηση του επαγγέλματος

2.         Ασυμβίβαστα κατά την άσκηση του επαγγέλματος

3.         Ανάκληση αδείας

4.         Μετεκπαίδευση

5.         Απαγορευτικές διατάξεις

6.         Μεταβατικές διατάξεις

7.         Κυρώσεις από την παραβίαση των βασικών αρχών της άσκησης του επαγγέλματος.

Ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ με το έγγραφο με αριθμό 2164/18.7.2001, απευθυνόμενος στη Διεύθυνση Επαγγελμάτων υγείας τους γνωρίζει ότι τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο ΚΕΣΥ (βλέπε προηγούμενα 7 σημεία) ουδεμία σχέση έχουν με έκφραση γνώμης επί επιστημονικού επιπέδου και αφορούν νομικές ρυθμίσεις που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΚΕΣΥ.

Η Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας του Υπ.Υγείας με το έγγραφό της Υ&Γ/4478, απαντά ότι η γνώμη του ΚΕΣΥ όπως προκύπτει από το Ν. 2519/97 άρθρο 52 παρ.4 συνίσταται ακριβώς στον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος το οποίο παράλληλα διατυπώνει και τη γνώμη προκειμένου να ληφθεί υπ’ όψιν η άποψη των αρμοδίων φορέων για το ζήτημα.

Η ολομέλεια του ΚΕΣΥ εξουσιοδότησε τότε επιτροπή με πρόεδρο τον καθηγητή της ενδοκρινολογίας κύριο Τόλη Γεώργιο και τη συμμετοχή εκπροσώπου του ΠΑΣΤΑ, με σκοπό να εκπονήσει εισήγηση για τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης αδείας άσκησης επαγγέλματος του Τεχνολόγου ακτινολόγου.

Η επιτροπή ολοκλήρωσε άμεσα το έργο της και το υπέβαλε στον πρόεδρο του ΚΕΣΥ, καθηγητή κ. Λαμπίρη.

Ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ, αφού ζήτησε και έλαβε τη θετική γνώμη του καθηγητού  της Ακτινολογίας κ. Δ.  Κελέκη, όπως και τις θέσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Τεχνολόγων Ακτινολόγων, εισήγαγε στην ολομέλεια του ΚΕΣΥ, την  31.5.2002, την πρόταση για την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η ολομέλεια ζήτησε κάποιο χρόνο προκειμένου να επεξεργασθεί παρατηρήσεις μελών της και τελικά μέσα από διορθώσεις και τροποποιήσεις εκδόθηκε ομόφωνα και με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου μας η απόφαση αριθμ. 7 της 175ης ολομέλειας στις 30.10.2002.

Η απόφαση διαβιβάσθηκε στο γραφείο της τότε υφυπουργού Υγείας κ. Ελπίδας Τσουρή.

Η υφυπουργός χορήγησε την έγκριση με την μονογραφή της.

Στο αρχείο του Συλλόγου μας υπάρχει το σχετικό πρωτότυπο έγγραφο, με τοποθετημένη πάνω του την στρογγυλή σφραγίδα της ελληνικής δημοκρατίας.

Όμως, στις αρχές του 2003, η υφυπουργός καλεί στο γραφείο της το Δ.Σ. του ΠΑΣΤΑ και του δηλώνει ότι δέχθηκε επιστολή αλλά και επίσκεψη κάποιου Συλλόγου αποφοίτων ΤΕΙ, οι οποίοι της επεσήμαναν ότι κάθε  προσπάθεια έκδοσης άδειας επαγγέλματος μειώνει τον χαρακτήρα των πτυχίων του ΤΕΙ και συνεπώς είναι αντίθετος με την έκδοση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.

Η επίσκεψη αυτή δε –σύμφωνα με τη δήλωση της κυρίας υφυπουργού- συνοδεύονταν και από γραπτή επιστολή του συλλόγου καθηγητών του ΤΕΙ.

Η υφυπουργός δηλώνει τελεσίδικα στο Δ.Σ. του  ΠΑΣΤΑ  ότι η απόφασή της δεν μπορεί να προωθηθεί προκειμένου να γίνει Προεδρικό Διάταγμα, διότι μερίδα του κλάδου (ένας άλλος σύλλογος) έχει αντιρρήσεις επί της εκδόσεως αδείας ασκήσεως επαγγέλματος και ότι λόγω και της προεκλογικής περιόδου (εθνικές εκλογές στις αρχές Μαρτίου 2003), δεν της επιτρέπεται να προχωρήσει σε κάποια τέτοια ρύθμιση χωρίς τη συναίνεση όλου του χώρου.

Μια ακόμη προσπάθεια του ΠΑΣΤΑ, επαναλαμβάνεται τον Μάιο του 2003, με την ευκαιρία των Ολυμπιακών αγώνων.

 Το θέμα ανακύπτει πλέον πολύ πιεστικά εξ αιτίας των Ολυμπιακών αγώνων, όπου η Επιστημονική Εταιρεία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος έχει παρακινήσει και υποδείξει στα μέλη της να είναι εθελοντές στην λειτουργία του  απεικονιστικού τμήματος της Πολυκλινικής στο Ολυμπιακό Χωριό.

Υπενθυμίζεται, ότι για να είναι κάποιος εθελοντής σε υπηρεσίες Υγείας (όπως φαίνεται και στην σχετική αίτηση) θα έπρεπε να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Τότε είχαμε δηλώσει επίσημα στο οργανισμό «Αθήνα 2004» ότι ο κλάδος μας συνολικά προσφέρεται ως εθελοντής στις υπηρεσίες του, ωστόσο, ζητούσαμε την έκδοση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος. Ο Οργανισμός «Αθήνα 2004» είδε στην αρχή θετικά την προσφορά μας αυτή, αλλά παρά τις ομολογουμένως θετικές προσπάθειες του εκπροσώπου της κ. Πύρρου Δ., δεν εισακούσθηκε από το Υπουργείο Υγείας η αναγκαιότητα της έκδοσης της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.

Ο «Αθήνα 2004» χρησιμοποίησε τότε στρατιωτικό κυρίως προσωπικό προκειμένου να λειτουργήσει τις ακτινολογικές εγκαταστάσεις.

Η εκ νέου επίσκεψή μας το 2005 στον υφυπουργό κ. Γιαννόπουλο απέβη άκαρπη, μιας και εκείνος δεν θέλησε να αναγνωρίσει την ομόφωνη απόφαση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ και ζήτησε να επανεξετασθεί το ζήτημα εκ νέου.

Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας μας, όποιος θέλει να μην προχωρήσει σε τίποτε, αναπέμπει το ζήτημα για γνωμοδότηση.

Φαίνεται επίσης -όπως τουλάχιστον μας δηλώθηκε- ότι την  κρίσιμη στιγμή (τέλη 2002) που όλα ήταν έτοιμα, κάποιος έβαλε το χέρι του και έδωσε την αφορμή να γλιστρήσει και πάλι η γραφειοκρατία του Υπουργείου υγείας που χρόνια τώρα αντιστέκεται σθεναρά στο να αποκτήσει επαγγελματική ταυτότητα και αναγνώριση το επάγγελμα μας.

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον 14 χρόνια τώρα, ο ΠΑΣΤΑ αγωνίζεται συστηματικά για να επιτύχει έκδοση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.

Νομικό πλαίσιο επαγγέλματος

Τα κείμενα που ακολουθούν προσδιοριζουν ενα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο προσδιορίζει τον επαγγελματικό χώρο στον οποίο προσφέρουμε τις υπηρεσιές μας.

Τα κείμενα αυτά πρέπει να είναι σε γνώση κάθε επαγγελματικά ασχολουμένου στον χώρο της Ιατρικής απεικόνισης και της ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα.

Ακόμα , οι φοιτητές που σπουδάζουν το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου πρέπει να γνωρίζουν τα επίσημα αυτά κείμενα που η Πολιτεία έχει θεσπίσει, για την ασφαλή και νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνολόγου ακτινολόγου. Ασφαλή τόσο για τον ίδιο τον παρέχοντα τις υπηρεσίες , όσο και για όσους τις απολαμβάνουν (Άρρωστοι και συγγενείς τους, γιατροί ή άλλοι επαγγελματίες υγείας-που τις αξιοποιούν κατάλληλα προς όφελος των αρρώστων).

Το νομοθετικό πλαίσιο (που αναπτύσσεται στην συνέχεια ) εχει αναπτυχθεί σε διάφορες χρονικές φάσεις,που ξεκίνησαν το 1984. Για την δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου απο το 1984, καθοριστική υπήρξε η δράση και η συμβολή του ΠΑΣΥΤΑ,που πάντοτε συμμετείχε και εκπροσώπησε τον κλάδο μας στις αντίστοιχες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του υπουργείου Υγειας και Παιδείας.

Πατώντας ξεχωριστά στο κάθε link, θα μπορέσεις να έχεις μια λεπτομερέστερη εικόνα, για το κάθε ένα από αυτά.

Σύμφωνα με την επίσημη νομοθεσία τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Ακτινολόγων περιγράφονται κυρίως:

ΦΕΚ 118/Α/14-6-1996, Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 164, με τίτλο “Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πτυχιούχων του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)”

ΦΕΚ 242/7-11-2014 Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 160/2014 με τίτλο “Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων − Ακτινολόγων” και

ΦΕΚ 225/14-9-2007 Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 198/2007 με θέμα την Σύνθεση του Προσωπικού στα Απεικονιστικά Εργαστήρια.

ΦΕΚ 123/1-07-2016 Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 67/2016 με θέμα την Μετονομασία του Τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθηνών.

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος Αδείας Άσκησης Επαγγέλματος 2004

Το σχέδιο του Π.Δ. οπως τελικα διαμορφωθηκε απο τους υπουργούς Υγείας και Παιδείας , βασισμενο στην εισήγηση του ΠΑΣΥΤΑ και που τελικά δεν προωθήθηκε προς επικύρωση, υστερα απο αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να εμποδιστεί η ουσιαστική αναβάθμιση του επαγγέλματός του Τεχνολόγου Ακτινολόγου.
Το Π.Δ που εκδόθηκε το 2014 αποτελει μια γραφικρατική διαδικασία που τίποτα ουσιαστικό δεν προσφέρει για την ποιοτική αναβάθμιση του ρόλου και της παρουσίας του Τ.Α.

Your browser does not support pdf embedding. You can download the document here