3η Επιστημονική Διαδικτυακή Ημερίδα «Δημήτρης Κουμαριανός» new_generation_RTs

18:30
Έναρξη – Εισαγωγή προεδρείου

Αγγελική Κολυδά

Βασιλική Γιαννούλη

18:30-18:35
Ευθύμιος Αγαδάκος
Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Τ.Α. – Regional Director ISRRT
Εναρκτήριος χαιρετισμός
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=1104
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=11252

Χαιρετισμοί

18:35-18:40
Καθηγήτρια ΠΑ.Δ.Α. Λήδα Γώγου
Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=1592

18:40-18:45
Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α. Ελευθέριος Λαβδάς
Διευθυντής Τομέα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=1955

18:45-18:50
Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α. Δημήτριος Κεχαγιάς

18:50-18:55
Καθηγήτρια ΠΑ.Δ.Α. Γεωργία Οικονόμου
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=3693
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=10097

18:55-19:00
CEO ISRRT Δημήτρης Κατσιφαράκης
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=2208

Ειδική παρουσίαση

19:00-19:15
Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α. Ελευθέριος Λαβδάς
Μη συνεργάσιμοι αλλά και συνεργάσιμοι ασθενείς σε εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=2652

Παρουσιάσεις

19:15-19:25
Κωνσταντίνα Δεληγιάννη
Κριτήρια επιλογής σχολής, Οργάνωση του προγράμματος σπουδών και η αξία της πρακτικής άσκησης
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=3868
[read more]Στην παρουσίαση μου αρχικά θα αναφέρεται ο τρόπος επιλογής της σχολής μου και η δημιουργία μηχανογραφικού δελτίου. Στην συνέχεια, περιγράφεται το πρόγραμμα σπουδών ως προς το θεωρητικό και εργαστηριακό κομμάτι, καθώς και η κλινική άσκηση που συμπεριλαμβανόταν στο πρόγραμμά μας. Επιπροσθέτως, τονίζω την σημαντικότητα της πρακτικής άσκησης κατά την διάρκεια σπουδών. Τέλος, κατατίθεται η εμπειρία που αποκόμισα από την πρακτική άσκηση και η άποψη μου για την άσκηση του επαγγέλματος.[/read]

19:25-19:35
Κωνσταντίνος Κάνδηλας
Επιλογή μεταξύ πρακτικής άσκησης και θεωρητικών μαθημάτων: φέρνουν το ίδιο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα;
[read more]Στην παρουσίαση της εργασίας μου αναφέρομαι στην ουσιαστική βοήθεια που μας παρέχει η πρακτική άσκηση όσον αφορά στην προετοιμασία μας για την μετέπειτα αναζήτηση εργασίας σε κάποιον από τους τομείς της ακτινολογίας και αν θεωρείται επαρκής. Ακόμη διατυπώνω την άποψή μου και συγκρίνω την  αντικατάσταση της πρακτικής άσκησης με την επιλογή των δύο νέων θεωρητικών μαθημάτων. Τέλος αναφέρομαι στις εμπειρίες που μου πρόσφερε η κλινική και η πρακτική άσκηση κατά τη φοίτησή μου.[/read]

19:35-19:45
Αντωνία Αθέρα
Ο τεχνολόγος ακτινολόγος και η ακτινογραφία θώρακος
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=6843
[read more]Ασχολούμαι με την Ο-Π και την Π-Ο λήψη και τα τεχνικά σφάλματα που μπορεί ένας τεχνολογος ακτινολογος να αναγνωρίσει και να διορθώσει.[/read]

19:45-19:55
Δαμιανή Περδικάκη
Ακτινογραφική ποιότητα και αιτίες απόρριψης ακτινογραφιών
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=4917
[read more]Η ομιλία μου έχει τίτλο “ακτινογραφική ποιότητα και αιτίες απόρριψης ακτινογραφιών” και αφορά τους λόγους για τους οποίους μια ακτινογραφία μπορεί να θεωρηθεί μη διαγνωστική και κατ΄επέκταση να χρειαστεί επανάληψη, πόσο επιβλαβές είναι αυτό για τους ασθενείς και κατά πόσο φέρουν ευθύνη οι τεχνολόγοι. Μέσα στην ομιλία περιλαμβάνονται έρευνες από νοσοκομεία του εξωτερικού και προσδιορίζεται το Reject Rate και οι λόγοι απόρριψης κάτω από διάφορες συνθήκες και παραμέτρους. Θα μιλήσουμε για την αρχή της ALARA και πόσο σημαντική είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην κλινική ακτινολογία.[/read]

19:55-20:05
Ιωάννα-Σοφία Καρανίσα
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=5747
Ο ρόλος του τεχνολόγου ακτινολόγου στη διαχείριση των παιδιατρικών αρρώστων στην ακτινοθεραπεία
[read more]Στη συγκεκριμένη παρουσίαση αναλύεται ο ρόλος του τεχνολόγου ακτινολόγου στη διαχείριση των παιδιατρικών αρρώστων στην ακτινοθεραπεία. Γίνεται λόγος για τον τρόπο με τον οποίο ο τεχνολόγος ακτινοθεραπείας προσεγγίζει τον παιδιατρικό άρρωστο, καθώς συχνά δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμος. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται κατά την ακτινοθεραπεία του παιδιατρικού αρρώστου, τα στοχαστικά και μη στοχαστικά αποτελέσματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διεκπεραίωση των ακτινοθεραπειών και για τα διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς στους συγκεκριμένους ασθενείς. Τέλος, θίγεται το θέμα της δοσιμετριας στους επαγγελματίες τεχνολόγους που εργάζονται σε ένα παιδιατρικό τμήμα ακτινοθεραπείας και οι κανόνες ακτινοπροστασίας που θα πρέπει να ακολουθούνται.[/read]

20:05-20:15
Σωτηρία Χριστοφή
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=7506
Μελλοντικές προοπτικές στην εξέλιξη των τεχνικών θεραπείας για τον καρκίνο
[read more]Για την επίτευξη της μείωσης της δόσης ακτινοβολίας που λαμβάνει ο ασθενής κατά την απόδοση της θεραπευτικής δόσης που αποδίδεται με τις μέχρι τώρα συμβατικές τεχνικές θεραπείας για καρκίνο, η εφαρμογή της Νανοϊατρικής δείχνει πολλά υποσχόμενη στους ερευνητές. Άραγε η εφαρμογή της Νανοϊατρικής σε συνδυασμό με τεχνικές που αποδίδουν θεραπεία με ή χωρίς απόδοση ιοντίζουσας ακτινοβολίας, θα επιτύχει στο μέλλον τους στόχους θεραπείας καρκίνου ακόμα και κατά τη διαχείριση ακτινοάντοχων ή υποξυκών καρκινικών όγκων ενώ παράλληλα μπορεί να προστατεύσει τους υγείες ιστοί των οργάνων που έχουν υποστεί τη καρκινική βλάβη;[/read]

20:15-20:25
Περσεφόνη Κατσαρίνη
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=8002
Ακτινοπροστασία ασθενούς σε απεικονιστικό τμήμα με ραδιοφάρμακα
[read more]Το πρώτο σκέλος εστιάζει σε οδηγίες που δίνονται στους ασθενείς και στα συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ το δεύτερο σε κανόνες που πρέπει να τηρεί το προσωπικό μιας μονάδας θεραπείας με ραδιοφάρμακα. Όλα αυτά στοχεύουν στην αποφυγή ατυχήματος ραδιομόλυνσης και για την ασφάλεια του κοινού και του προσωπικού ενός εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής.[/read]

20:25-20:35
Βερόνικα Διακοδημητρίου
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=8362
Ακτινοπροστασία σε μονάδες θεραπείας με ραδιοφάρμακα
[read more]Το πρώτο σκέλος εστιάζει σε οδηγίες που δίνονται στους ασθενείς και στα συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ το δεύτερο σε κανόνες που πρέπει να τηρεί το προσωπικό μιας μονάδας θεραπείας με ραδιοφάρμακα. Όλα αυτά στοχεύουν στην αποφυγή ατυχήματος ραδιομόλυνσης και για την ασφάλεια του κοινού και του προσωπικού ενός εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής.[/read]

20:35-20:45
Σωτήρης Λιαπάτης
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=8696
Υπολογιστική Τομογραφία: Αορτής-Αορτογραφία
[read more]Η εργασία μου αναφέρεται στην υπολογιστική τομογραφία αορτής ή αλλιώς αορτογραφία. Αναφέρονται οι ενδείξεις και αντενδείξεις για την εξέταση η τοποθέτηση και η προετοιμασία του ασθενούς, τα πρωτόκολλα ,η επεξεργασία των δεδομένων, η ακτινοπροστασία καθώς και το τι μπορεί να κάνει ο τεχνολόγος για να βελτιστοποιήσει αυτά τα πρωτόκολλα. Επίσης αναφέρονται και τα ακτινολογικά ευρήματα της εξέτασης.[/read]

20:45-20:55
Μανώλης Αρετούλης – Χριστόδουλος Μελιανός
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=9301
Η χρήση της μαγνητικής τομογραφίας για την απεικόνιση του χόνδρου των αρθρώσεων: συμβατικές και εξειδικευμένες ακολουθίες παλμών
[read more]Μέσα από αυτή την εργασία, η οποία αποτέλεσε και το θέμα της διπλωματικής εργασίας σε συνεργασία με το συνάδελφό μου και προσωπικό φίλο Χριστόδουλο Μελιανό θα γίνει προσπάθεια απαρίθμησης αφενός των συμβατικών και αφετέρου των πιο εξειδικευμένων ακολουθιών σε ένα σύστημα Μαγνητικής τομογραφίας για την απεικόνιση του χόνδρου των αρθρώσεων. Στις αρχικές ενότητες γίνεται αναφορά στα ιστορικά γεγονότα μέχρι την ανακάλυψη και την δημιουργία ενός Μαγνητικού Τομογράφου, τις βασικές αρχές που τον διέπουν , τα τεχνικά σφάλματα που πιθανόν να συναντήσει ο υπεύθυνος εξέτασης αλλά και τρόπους που μπορεί να τα εξαλείψει. Μπαίνοντας στο κυρίως θέμα αυτής της έρευνας πραγματοποιείται μια κατηγοριοποίηση των ακολουθιών απεικόνισης του χόνδρου και ενδελεχής ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της εκάστοτε ακολουθίας.[/read]

20:55-21:05
Θεοφάνης Θωμάς
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=10321
Απεικόνιση σε μαγνητικούς τομογράφους υψηλού πεδίου: Πλεονεκτήματα και περιορισμοί
[read more]Τα συστήματα της Μαγνητικής Τομογραφίας υψηλού πεδίου που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή κλινική πράξη, κλήθηκαν να αντικαταστήσουν Μαγνητικούς Τομογράφους 1.5 Τ, οι οποίοι και αποτελούν την πλειοψηφία των εν λειτουργία μαγνητικών Τομογράφων. Το ζητούμενο της αλλαγής: Καλύτερες εικόνες, ταχύτερες εξετάσεις, νέες δυνατότητες και προοπτικές.[/read]

21:05-21:15
Μαρία Ανδριτσοπούλου
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=11362
Ο ρόλος του Τεχνολόγου Ακτινολόγου στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
[read more]Θα σας γνωρίσω το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, με τι ασχολείται, από τι αποτελείται και ποιός ο ρόλος του Τεχνολόγου μέσα στο χώρο…[/read]

21:15-21:25
Αναστασία Πρόκου
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=11959
Πανοραμική Ακτινογραφία: Ορθή Τεχνική & Σφάλματα κατά την Τοποθέτηση
[read more]Το αντικείμενο της παρούσας ομιλίας είναι η περιγραφή της διαδικασίας για την πραγματοποίηση μιας ορθής από άποψη τεχνικής και τοποθέτησης, πανοραμικής ακτινογραφίας. Αρχικά, θα αναφερθεί συνοπτικά ο ορισμός της τεχνικής, ο τρόπος παραγωγής της εικόνας, καθώς και, περιληπτικά, η ανατομία του χρησιμοποιούμενου μηχανήματος. Έπειτα, θα αναλυθεί ο σωστός τρόπος τοποθέτησης, καθώς και συχνά σφάλματα κατά την τοποθέτηση και την προετοιμασία του εξεταζόμενου για την εξέταση. Τέλος, θα αναφερθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου. Η ομιλία είναι βιβλιογραφική.[/read]

21:25-21:35
Νίκος Τσουβελακίδης
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=12722
Σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης της καρδιάς με Αξονικό Τομογράφο
[read more]Το θέμα μου έχει να κάνει με τις σύγχρονες απεικονίσεις της καρδιάς με αξονικό τομογράφο. Κυρίως αναφέρομαι στις τεχνικές απεικόνισεις και στις δυνατότητες που μπορεί να μας προσφέρει το Aquilion one Τoshiba έτσι ώστε η αξονική στεφανιογραφία να καθιερωθεί ως εξέταση εκλογής.[/read]

Ειδική ομιλία

21:35-21:45
Μάρκος Καψαμπέλης
https://youtu.be/_M7UJkJAcQ4?t=13644
Αξιολόγηση του βαθμού ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την ακτινοπροστασία στο χώρο εργασίας τους
[read more]Οι επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται με την ιοντίζουσα ακτινοβολία πρέπει να έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της στον ανθρώπινο οργανισμό για να αποφύγουν πιθανούς κινδύνους τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ίδιους.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση του βαθμού γνώσης και ενημέρωσης των κανόνων Ακτινοπροστασίας καθώς και του κινδύνου από τη χρήση ακτινοβολίας σε ιατρικές εφαρμογές, στους επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν ενεργά ή παρίστανται στα διάφορα τμήματα ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
Πρόκειται για μία προοπτική μελέτη συσχετίσεως και η συλλογή των δεδομένων έγινε με ειδικό για τη μελέτη ερωτηματολόγιο.
Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 210 άτομα ηλικίας 44,7±9,1 έτη. Σε σύνολο 23 ερωτήσεων γνώσεως, οι συμμετέχοντες απάντησαν σωστά σε 6,4±2,6 ερωτήσεις. Οι παράγοντες πρόβλεψης των σωστών απαντήσεων ήταν το ανδρικό φύλο (β=-1,034, p=0,004), η επαφή με απεικονιστικές εξετάσεις των ασθενών που χρήζουν ιοντίζουσα ακτινοβολία (β=0,496, p=0,007), η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά την ακτινοπροστασία (β=-0,918, p=0,014), ο αριθμός άρθρων σχετικά με την ακτινοπροστασία (β=0,720, p=0,001) και η γνώση της αρχής της βελτιστοποίησης ALARA (β=-3,391, p=0,001).
Προτείνεται να περιλαμβάνεται μάθημα ακτινοπροστασίας στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όλων των επαγγελματιών υγείας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το χάσμα της γνώσης που παρατηρείται σήμερα στην κλινική πρακτική.[/read]

Κλείσιμο 3ης διαδικτυακής επιστημονικής ημερίδας
«Δημήτρης Κουμαριανός» #new_generation_RTs

Σύνοψη εργασιών ημερίδας – Συμπεράσματα