Αίτηση εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Τεχνολόγων Ακτινολόγων

Με απόφαση του ΔΣ οι εγγραφές και συνδρομές για το 2021 είναι δωρεάν λόγω της COVID-19.